dimarts, 19 de juliol de 2011

BATXILLERATO


Ciències i Tecnologia
1r.   280 €
2n.   323 €
Humanitats i Ciències Socials
1r.   260-280 €
2n.   270-290 €
CICLE FORMATIU PROF. DE GRAU MITJÀ

Gestió Administrativa
1r. 155€
2n. 157€
Comerç
192 €
Instal·lacions elèctriques i automàtiques
(matí o tarda)
1r.194€
(matí o tarda)
2n.123€


 CICLE FORMATIU PROF. DE GRAU SUPERIOR


Administració i finances
1r.182 €
2n. 82 €
Gestió comercial i màrqueting
227 €
Instal·lacions electrotècniques
2n.   56 €
Sistemes electrotècnics i automatitzats
1r.  35 €

CURS PREPARATORI DE LA PROVA D’ACCÉS A GRAU SUPERIOR:   76 €  
    P R E U S       A P R O X I M A T S
CURS
 GRUPS  B, C, i D
GRUPS  A
PRIMER D’ESO
 cost del llibre 172 €
cost del llibre  164 €
socis AMPA       48 €
socis AMPA    62 €
 socis amb bonus
20 €
socis amb bonus
34€
SEGON D’ESO
 cost del llibre 172 €
 cost del llibre 124 €
socis AMPA  48 €
socis AMPA 59
socis amb bonus 
20 €
socis amb bonus  
30 €
TERCER D’ESO
cost del llibre  262 €
cost del llibre 187 €
socis AMPA 73 €
 socis AMPA 94 €
socis amb bonus 
46 €
socis amb bonus
66 €
QUART D’ESO
 cost del llibre 237 €
 cost del llibre 170 €
socis AMPA  65 €
socis AMPA 76€
socis amb bonus
38 €
socis amb bonus
48 €

els llibres de lectura de castellà de 3r i 4t no estan inclosos.

TOTS ELS LLIBRES DE L'ESO SÓN SOCIALITZATS, AIXÒ VOL DIR QUE AL ACABAR EL CURS ESCOLAR ELS ALUMNES HAN DE RETORNAR  ELS LLIBRES A L’AMPA.


ELS ALUMNES QUE FAN FRANCÈS HAN DE ABONAR 15 € PEL LLIBRE QUE ELS DONARÀ LA PROFESSORA DE LA MATÈRIA.


TOTS EL LLIBRES S'HAN DE RETORNAR, COM A MÀXIM EL 20 DE JUNY 2012

AQUESTS PREUS NO INCLOUEN EL SUPORT DIGITAL, QUE EL GESTIONA L'INSTITUT AMB LA SUBVENCIÓ DEL PROJECTE 1X1 
(30 € moneder digital) .Cal veure els preus finals del llibres digitals.

divendres, 8 de juliol de 2011

VENDA DE LLIBRES


venda de llibres
curs 2011-12

1 de setembre 1r, 2n, 3r d'ESO
2 de setembre 4t d'ESO i 1r batxillerato
5 de setembre 2n batx. i C. FORMATIUS


LLOC:      INS Serrallarga
              Carrer Joan Benejam, 1

Horari :   mati de 10 a 14 h.
              tarda de 16 a 19 h.

VENDA DE LLIBRES NOMÉS ALS SOCIS DE L'AMPA

L'AMPA no rebrà comandes posteriors.

Els llibres que no es comprin en els dies assignats, s'hauran de comprar a la botiga de Calella ó a qualsevol altra llibreria.