P R E U S       A P R O X I M A T S
CURS
 GRUPS  B, C, i D
GRUPS  A
PRIMER D’ESO
 cost del llibre 172 €
cost del llibre  164 €
socis AMPA       48 €
socis AMPA    62 €
 socis amb bonus
20 €
socis amb bonus
34€
SEGON D’ESO
 cost del llibre 172 €
 cost del llibre 124 €
socis AMPA  48 €
socis AMPA 59
socis amb bonus 
20 €
socis amb bonus  
30 €
TERCER D’ESO
cost del llibre  262 €
cost del llibre 187 €
socis AMPA 73 €
 socis AMPA 94 €
socis amb bonus 
46 €
socis amb bonus
66 €
QUART D’ESO
 cost del llibre 237 €
 cost del llibre 170 €
socis AMPA  65 €
socis AMPA 76€
socis amb bonus
38 €
socis amb bonus
48 €

els llibres de lectura de castellà de 3r i 4t no estan inclosos.

TOTS ELS LLIBRES DE L'ESO SÓN SOCIALITZATS, AIXÒ VOL DIR QUE AL ACABAR EL CURS ESCOLAR ELS ALUMNES HAN DE RETORNAR  ELS LLIBRES A L’AMPA.


ELS ALUMNES QUE FAN FRANCÈS HAN DE ABONAR 15 € PEL LLIBRE QUE ELS DONARÀ LA PROFESSORA DE LA MATÈRIA.


TOTS EL LLIBRES S'HAN DE RETORNAR, COM A MÀXIM EL 20 DE JUNY 2012

AQUESTS PREUS NO INCLOUEN EL SUPORT DIGITAL, QUE EL GESTIONA L'INSTITUT AMB LA SUBVENCIÓ DEL PROJECTE 1X1 
(30 € moneder digital) .Cal veure els preus finals del llibres digitals.

Entrades populars d'aquest blog

Iddink- Retorn ecoBooks 6 de Juliol de 2021

COMUNICAT RETORN DE CLAUS DE TAQUILLES.