Els nostres objectius

Aconseguir un centre públic de qualitat, millorant les condicions en que es desenvolupa la tasca educativa.-

Col·laborar activament en la marxa de l'institut amb suggeriments, subvencions, ajudes…

Informar i assessorar als pares i mares de les activitats pròpies de la AMPA de forma individual i col·lectiva en tot allò que afecti en l'educació dels seus fills.-

Recollir queixes, suggeriments, incidents, preocupacions dels pares /mares.-

Potenciar la participació de la família en la vida del centre.-

Promoure la qualitat educativa.-

Canalitzar les propostes dels pares als òrgans corresponents.-

Cooperar amb el Consell Escolar en la gestió del centre.-

Entrades populars d'aquest blog

COMUNICAT RETORN DE CLAUS DE TAQUILLES.

Iddink- Retorn ecoBooks 6 de Juliol de 2021